Αρχοντικό Παρνασσού Δαδί

Αρχοντικό Παρνασσού Δαδί

Αρχοντικό Παρνασσού Δαδί

The inner beauty of wildflowers and their relaxing power
were the inspiration for our rooms.

Iris

Quadruple room suitable for families with younger children.

A four-bed room with intermediate doors.

Our Mansion has a total of eight rooms, all inspired by the wildflowers of the mountain. Anemone, Cyclamen, Jasmine, Mimosa, Iris,Mimosa, Helianthus, Myrtia. Rooms and suites that envelop the visitor in a soothing embrace filled with the colours and memories of nature.

Double or triple room with balcony

The beautiful three-bed attic

Our large attic Blue Jasmine

Double with garden view

Double with garden view

Our small Double Room