Αρχοντικό Παρνασσού

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες

Δευτέρα, 09 Σεπτεμβρίου 2019
melodious-multifaceted
Έρχεστε, αλλά και φεύγετε ασφαλείς!

Ο ξενώνας μας εφαρμόζει με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία το πρωτόκολλο υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού (Covid 19), όπως αυτό καθορίστηκε με την 1881/29.05.2020 Κ.Υ.Α.

Εκτός από τα μέτρα ατομικής προστασίας των εργαζομένων, τις οδηγίες καθαρισμού και υγιεινής, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού στους κοινόχρηστους χώρους του ξενώνα μας, χωρίς όμως να μειώσουμε στο ελάχιστο τις προϋποθέσεις ώστε να έχετε μια ευχάριστη διαμονή και να απολαύσετε τη γνωστή φιλοξενία μας. 

Οι ώρες check-in και check-out διαφοροποιούνται στην περίπτωση που το δωμάτιο που έχετε επιλέξει, υπήρχε προηγούμενος επισκέπτης μας ή πρόκειται να αφιχθεί νέος. Έτσι η ώρα άφιξης είναι στις 15:00 και η ώρα αναχώρησης στις 11:00.

Με μεγάλη επίσης ευαισθησία στα προσωπικά σας δεδομένα, καταγράφουμε και διατηρούμε το όνομά σας, την εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης – αναχώρησης, διεύθυνση, τηλέφωνο κaι e-mail, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση κρούσματος, όπως ακριβώς επιβάλλεται από την προαναρθείσα Κ.Υ.Α.

Τέλος, θέλουμε να σας βεβαιώσουμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και απαραίτητο, ώστε να είστε ασφαλείς και να περάσετε όμορφα κατά τη διαμονή στο χώρο μας.

Περιμένουμε να σας υποδεχθούμε!

You come, but you are also leaving safe!

Our boutique hotel implements the protocol of health safety with special care and sensitivity, in the context of taking measures against the coronavirus disease (Covid 19), as defined by Joint Ministerial Decision 1881/29.05.2020.

In addition to individual protection measures, cleaning and hygiene instructions, all necessary measures are taken to avoid overcrowding in the common areas of our boutique hotel, but without minimizing the conditions, so that you have a pleasant stay and enjoy our well-known hospitality.

Check-in and check-out hours are different if the room you have chosen has been occupied by previous visitor or it is about to arrive a new one. In that case the arrival time is at 15:00 and the departure time is at 11:00.

With great sensitivity to your personal data, we record and maintain your name, nationality, date of arrival - departure, address, telephone and e-mail, so that it is possible to communicate with you if α suspected case occurs, as it is required by the above Joint Ministerial Decision.

At last, we want to assure you that we will do everything possible and necessary to be safe and have a good time during your stay in our boutique hotel.

We are looking forward to welcoming you!